Thursday, 31 May 2012

30 seconds break
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di dalam hatiku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur pada lidahku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur pada pendengaranku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di  penglihatanku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di belakangku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di hadapanku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di atasku
Ya ALLAH 
letakkan pancaran Nur di bawahku
Ya ALLAH 
besarkanlah pancaran nur untukku


No comments:

Post a Comment